PropozíciePropozície

Green Connection 2018 je golfová súťaž pozostávajúca z 2-och samostatných jednodňových turnajov.

I. Základná časť

1. Registrácia: v deň konania turnaja, najneskôr 60 min. pred štartom osobne na recepcii golfového ihriska

2. Podmienky účasti: len pre pozvaných hráčov. Jednotlivých turnajov sa môžu zúčastniť pozvaní hráči, ktorí sú členovia SKGA alebo ktoréhokoľvek iného národného golfového zväzu s platným HCP.

3. Štart: 10.00 – cannon štart – vyhlasuje sa vopred oznámeným zvukovým signálom

4. Súťažné kategórie
• Kategória A – muži a ženy (spoločná kategória) – HCP 0 – 24,9 – hra sa systémom stableford netto
• Kategória B – muži a ženy (spoločná kategória) – HCP 25 – 54 – hra sa systémom stableford netto
• Kategória C – muži a ženy (spoločná kategória) – zamestnanci partnerov – HCP 0 – 54 – hrá sa systémom
stableford netto

5. Spôsob hry - Penati Golf Resort, Heritage Course: STB netto, vo všetkých kategóriách s úpravou hendikepov.
Všetci hráči s hendikepom 36,1 – 54 budú počítaní pre umiestnenie ako hendikep 36.

Odpaliská: muži HCP 0 – 54 žlté
ženy HCP 0 – 54 červené

6. Rovnaký výsledok: V prípade rovnakého výsledku na prvých troch miestach rozhoduje o poradí lepší výsledok na najťažšej jamke ihriska – podľa HCP jamky 1 až 18. V prípade rovnakého výsledku na všetkých 18 jamkách, rozhoduje o poradí na prvých troch miestach žreb. Ostatné miesta sú delené.

7. Ceny
Ceny za prvé tri miesta podľa umiestnenia. 1.-3. miesto získava trofej a vecné ceny.
Doplnkové súťaže:
Nearest to Pin: 4
Longest Drive: 11

8. Prihlasovanie na turnaj
Pozvaný hráč sa na turnaje prihlasuje vyplnením prihlášky, ktorú obdrží e-mailom. V prípade, že sa hráč po prihlásení na turnaj nemôže z akýchkoľvek príčin turnaja zúčastniť, je povinný písomne sa odhlásiť u organizátora súťaže prostredníctvom e-mailu info@teetimeagency.sk najneskôr 2 dni pred konaním turnaja. Štartovná listina, ktorú zostavuje organizátor pre každý turnaj samostatne bude k dispozícii v deň turnaja po registrácii, bude vyhlásená moderátorom pri slávnostnom zahájení.

9. Kalendár turnajov
20.6.2018 – Grey Bear Tále, SK
12.9.2018 – Penati Golf Resort, Heritage Course, SK

II. Ostatné ustanovenia

10. Usporiadateľ súťaže
1.turnaj: BENESTRA, Cisco, Fortinet, Penati Golf Club
2.turnaj: BENESTRA, Cisco, Fortinet, Penati Golf Club

11. Vyhodnotenie Green Connection 2018
Vyhodnotenie a vyhlásenie víťazov sa uskutoční po odohraní jednotlivých turnajov.

12. Technické ustanovenia
Hrá sa podľa pravidiel golfu R.&A.GC of St.Andrews a miestnych pravidiel ihriska. Nasadenie hráčov na štart stanoví súťažný výbor. Členovia súťažného výboru sa môžu zúčastniť turnaja.

13. Súťažný výbor
Riaditeľ súťaže: Richard Hudec
Hlavný rozhodca: TBA
Súťažný výbor: Lukáš Koller, Zsolt Geczi, Marián Puttera, Richard Hudec

14. Protest
Protest je možné podať súťažnému výboru kedykoľvek počas turnaja písomne, najneskôr 15 minút po skončení turnaja, ktorého sa protest týka, po zložení poplatku 50,- €. O proteste rozhodne súťažný výbor pred vyhlásením výsledkov daného turnaja. V prípade, že protest bude vážnejšieho charakteru, vyhradzuje si súťažný výbor právo odložiť vyhlásenie výsledkov až do definitívneho rozhodnutia. V prípade zamietnutia protestu prepadá poplatok v prospech usporiadateľa.

15. Zmena propozícií
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu propozícií.

novinkynovinky

Výsledkovú listinu z turnaja v GC GC Penati nájdete tu.

Fotografie z turnaja v GC Penati nájdete vo fotogalérii.