Green Connection 2024 je golfová súťaž pozostávajúca zo 4-och samostatných jednodňových turnajov.

I. Základná časť

1. Registrácia: 

V deň konania turnaja, najneskôr 60 min. pred štartom osobne na recepcii golfového ihriska

2. Podmienky účasti: 

Len pre pozvaných hráčov. Jednotlivých turnajov sa môžu zúčastniť pozvaní hráči, ktorí sú členmi SKGA, alebo ktoréhokoľvek iného národného golfového zväzu s platným HCP.

3. Štart: 

10.00 – cannon štart – vyhlasuje sa vopred oznámeným zvukový signálom

4. Súťažné kategórie

  • Kategória 1 – muži a ženy (spoločná kategória) – HCP 0 – 18 – hra sa systémom stableford netto
  • Kategória 2 – muži a ženy (spoločná kategória) – HCP 18,1 – 30 – hra sa systémom stableford netto
  • Kategória 3 – muži a ženy (spoločná kategória) – HCP 30,1 – 54 – hrá sa systémom stableford netto

5. Vyhlásenie najlepších hráčov sezóny 2024

Na záverečnom turnaji bude v každej kategórii ocenený hráč s najvyšším počtom zahraných STB netto bodov,
na základe súčtutroch výsledkov celoročnej súťaže. V prípade rovnosti STB bodov, o lepšom umiestnení rozhodne lepší HCP hráča. V prípade rovnakého HCP, rozhoduje o umiestnení vyšší počet STB bodov na poslednom, predposlednom, alebo prvom výberovom výsledku. V prípade rovnosti všetkých parametrov, rozhodne o víťazovi losovanie.

6. Rovnaký výsledok: 

V prípade rovnakého výsledku na prvých troch miestach v rámci kategórií, rozhoduje o poradí lepší HCP hráča. V prípade rovnakého HCP hráčov, rozhoduje o poradí vyhodnotenie podľa servera SKGA.

7. Ceny:

Ceny za prvé tri miesta podľa umiestnenia. 1.- 3. miesto získava trofej a vecné ceny.

Doplnkové súťaže:

  • Nearest to Pin
  • Longest Drive

Ceny pre najlepších hráčov sezóny 2023 – za 1. miesto v každej kategórii získava víťaz trofej a vecné ceny.

8. Prihlasovanie na turnaj

Pozvaný hráč sa na turnaje prihlasuje vyplnením prihlášky, ktorú obdrží e-mailom.

V prípade, že sa hráč po prihlásení na turnaj nemôže z akýchkoľvek príčin turnaja zúčastniť, je povinný písomne sa odhlásiť u organizátora súťaže prostredníctvom e-mailu golf@golfservice.sk najneskôr 2 dni pred konaním turnaja.

Ak sa hráč turnaja nezúčastní bez predchádzajúceho odhlásenia, nemusí mu byť umožnený štart na ďalšom turnaji.

Štartovná listina, ktorú zostavuje organizátor pre každý turnaj samostatne, bude k dispozícii v deň turnaja po registrácii, pri slávnostnom zahájení.

9. Kalendár turnajov

  • 10.05.2024 – Kaskáda Golf Brno, CZ – TEXAS SCRAMBLE
  • 21.06.2024 – Golf Club Adamstal, AT
  • 12.09.2024 – Gray Bear Tále, SK
  • 11.10.2024 – Zala Springs, HU

II. Ostatné ustanovenia

10. Usporiadateľ súťaže

SWAN, Fortinet, Cisco, v spolupráci s Golf Service, s.r.o.

11. Vyhodnotenie Green Connection 2024

Vyhodnotenie a vyhlásenie víťazov sa uskutoční po odohraní každého z jednotlivých turnajov.

12. Technické ustanovenia

Hrá sa podľa pravidiel golfu R.&A.GC of St.Andrews a miestnych pravidiel ihriska. Nasadenie hráčov na štart stanoví súťažný výbor. Členovia súťažného výboru sa môžu zúčastniť turnaja.

13. Súťažný výbor

Riaditeľ súťaže: Martin Marikovič
Hlavný rozhodca: Martin Marikovič
Súťažný výbor: Roman Vavrík, Marián Puttera, Martin Marikovič

14. Protest

Protest je možné podať súťažnému výboru kedykoľvek počas turnaja písomne, najneskôr 15 minút po skončení turnaja, ktorého sa protest týka, po zložení poplatku 50,- €. O proteste rozhodne súťažný výbor pred vyhlásením výsledkov daného turnaja. V prípade, že protest bude vážnejšieho charakteru, vyhradzuje si súťažný výbor právo odložiť vyhlásenie výsledkov až do definitívneho rozhodnutia. V prípade zamietnutia protestu prepadá poplatok v prospech usporiadateľa.

15. Zmena propozícií

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu propozícií.